ติดต่อเรา

ส่งข้อความ ถึงเรา
ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สถาบันโรคผิวหนัง สถาบันโรคผิวหนัง เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านที่ผ่านการรับรองโดยแพทยสภา ดำเนินการฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาตจวิทยามาตั้งแต่ปี 2518 หลักสูตรและการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่แพทยสภากำหนด

  • เลขที่ 420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  • 0-2354-5222
  • training.inderm@gmail.com